Next2school
Bijles en huiswerkbegeleiding op maat

Algemene voorwaarden Next2school

Next2school hanteert een opzegtermijn van één maand. Deze dient schriftelijk of via de mail ingediend te worden. Vanaf de opzegdatum loopt het contract nog één maand door.

Facturen ontvangt u via de mail, maandelijks rond de 16e van de maand.

Sessies dienen vooraf te worden betaald. Dit betekent dat u aan het eind van de maand al betaalt voor de sessies van de komende maand.

Indien een factuur niet vóór de uiterlijke datum is betaald worden er geen sessies gegeven.

Als de docent niet in staat is om aanwezig te zijn bij een sessie zal er in overleg een ander moment voor de sessie worden gekozen. Of de andere docent neemt de les over. Als dat niet lukt, vervalt de sessie.

Als de leerling niet in staat is om aanwezig te zijn bij een sessie, vervalt de sessie. Afzeggen dient per mail of telefoon te gebeuren, minimaal 24 uur van te voren. Bij plotseling ziekte kijkt Next2school of er ruimte is voor inhaal in diezelfde week. Lukt dit niet dan vervalt de les. U krijgt hiervoor geen geld terug.

Next2school is tijdens schoolvakanties (regio Midden-Nederland) geopend. Echter kunnen de openingstijden afwijken van de normale openingstijden. U zult hierover tijdig geïnformeerd worden. Op verplichte feestdagen kan Next2school gesloten zijn (u wordt tijdig geïnformeerd als we gesloten zijn). Dit betekent dat een maand met vakantie minder sessies kan bevatten dan een normale maand.

Als u een vaste plek wilt behouden bij Next2school dan lopen de sessies gelijk met de schoolweken en dus tot aan de schoolvakanties en vanaf de schoolvakanties. In vakanties bent u bij ons vrij om sessie(s) wel of niet af te nemen.

Next2school heeft het recht het contract te beëindigen mocht hier aanleiding voor zijn.

Next2school geeft geen garanties voor hogere cijfers of advies. Samen met de leerling proberen wij de leerontwikkeling te bevorderen en te stimuleren.

De algemene voorwaarden, de tarieven en openingstijden kunnen in de toekomst wijzigen. Mocht dit het geval zijn dan zullen wij u hier voor aanvang van een nieuw schooljaar over informeren.