Next2school
Bijles en huiswerkbegeleiding op maat

Ons aanbod

Bijles

Doelgroep bijles:

  • Voor elke basisschoolleerling, op elk gewenst vakgebied
  • Voor eerste- en tweedejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs op de vakgebieden: Nederlands, wiskunde en zaakvakken 
  • Pabo-studenten: rekentoets en spellingtoets
  • NT2 leerlingen, wij maken gebruik van de methode Horen, Zien en Schrijven


Inhoud bijles:

  • Eén op één begeleiding
  • Specifiek trainen op vaardigheden binnen een vakgebied
  • Cito training
  • Hulp bij het maken van werkstukken
  • ICT training: Word en PowerPoint


Tijdsduur: 50 minuten per sessie
Kosten: 42 euro per sessie